Tjänster

Jag är instruktör inom PADI, Open Water Scuba Instructor samt EFR (Emergency First Response) Instructor.

Det innebär att jag har möjlighet att ubilda i HLR samt att utbilda sportdykare. Utbildning inom sportdykning gör jag via Fantasea Dykskola i Stockholm.

HLR-utbildning är något som man kan och bör genomgå oavsett inom vilket yrke man är verksam och man har dessutom nytta av det som privatperson. I vissa fall kan arbetsgivaren betala för utbildningen, något som blir allt vanligare.

HLR-utbildningen kan delas upp i två delar, primary- & secondary care. Jag kommer att lägga till mer information om innehållet framöver.

PADI Emergency first Response

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply